انتخاب شغل در همه افراد اهمیت دارد امروزه انتخاب شغل از گذشته خیلی سخت تر شده است . چون شعل های زیادی وجود دارد ، تعریف مردم از شغل تغییر کرده است و توقع مردم از شغل ها بالا رفته است ولی با این حال بیشتر افراد یک سری فرایند انتخاب کار از کودکی تا بزرگسالی در ذهن خود دارند . در واقع طبق برخی نظریه ها مسیر انتخاب شغل صرف نظر از مدرن بودن جامعه و تغییر شرایط یک فرایند تدریجی است .

به نقل از سایت مهارت های فرزند پروری فیلیا ، انتخاب شغل یک فرایند تدریجی است ولی در کل می توان مراحل انتخاب شغل را به دوره خیالی ، دودلی ، واقع گرایی و تبلور تقسیم کرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :


www.heyvafamily.com/web/articles/view/343/مراحل-انتخاب-شغل.html


banner-heyvafamily.jpg