ترس از مدرسه در کودکان به زمانی گفته می شود که کودک از رفتن به مدرسه امتناع می کند و اگر بخواهد به مدرسه برود دچار اضطراب خیلی شدید و مشکلات جسمی و ... می شو.د . ترس کودکان از مدرسه به یکی از مشکلات بزرگ والدین تبدیل می شود که آنها را درمانده می کند . درمان ترس از مدرسه در کودکان هم به کمک والدین و هم به کمک روانشناس نیاز دارد و یک همکاری دو جانبه است . 

سایت مشاوره راهنمایی و مشاوره فیلیا راه های زیر را برای درمان ترس از مدرسه در کودکان ارائه می کند : 

خود کودک را درمان کنید نه فقط ترس او را : اول باید دلیل ترس از مدرسه در کودک پیدا شده و درمان شود . 

مدرسه کودک را عوض نکنید این کار مشکلی را حل نمی کند .

مادر به همراه کودک در مدرسه بماند .

دارودرمانی و کمک گرفتن از روانشناس و روانپزشک .


برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید : 


www.heyvafamily.com/web/articles/view/354/درمان-ترس-از-مدرسه-در-کودکان.html


banner-heyvafamily.jpg