اوتیسم یکی از اختلالات دوران کودکی است که در کودکان زیر دو سال قابل تشخیص نیست و دلیل بروز آن نیز هنوز به طور قطعی قابل تشخیص نیست و متاسفانه امار آن نیز روز به روز در حال گستر است . 

به استناد سایت مشاوره روانشناسی فیلیا ، میزان شیوع اختلال اوتیسم در جهان بین 5 تا 15 نفر در هر 10.000 تولد بوده این که البته بیشتر این تعداد طیف پایین اوتیسم هستند ولی در این اختلال قرار می گیرند . 

میزان شیوع اوتیسم در ایران نیز با توجه به میانگین تحقیقات انجام شده 6 نفر در 10.000 نفر برای پسران و 4 نفر در 10.000 نفر برای دختران بوده است . 


برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvafamily.com/web/articles/view/516/میزان-شیوع-اختلال-اوتیسم.html


banner-heyvafamily.jpg