برای والدین مرگ فرزند خیلی سخت است چون فرندان دوام زندگی خود را در فرزندان می دانند و زمانی که آن ها مرگ فرزند می بینند در واقع تمام آرزوها ، امید آن ها از بین می روند . در واقع واکنش والدین به مرگ فرزند این است که تا مدت ها احساس غم ، اضطراب ، ناامیدی و احساس پوچی می کند .

به نقل از سایت مشاوره خانواده فیلیا ، تاثیر مرگ بچه روی پدر و مادر خیلی زیاد و شدید است چون با این اتفاق حس فناناپذیری خود را از دست می دهند . در کل سوگواری فرزند یکی از بزرگترین استرس های که می تواند در والدین اتفاق بیفتد .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:


www.heyvafamily.com/web/articles/view/339/واکنش-والدین-به-مرگ-فرزند.html