در هنگام سوگ و فقدان فرد دچار واکنش هایی مانند غم ، افسردگی ، گوشه گیری می شود و اگر در این زمان فرد راهکارهای کنار آمدن با مرگ عزیزان از دست رفته را بلد نباشد امکان دارد دچار مشکلات روحی و روانی شدید مانند افسردگی و دیگر مشکلات روانی شود . 

به نقل از سایت مشاوره روانشناسی تلفنی فیلیا ، روش های کنار آمدن با مرگ عزیزان از دست رفته شامل این موارد است : به خود اجازه دهید فقدان را احساس کنید  . حمایت اجتماعی دیگران را بپذیرید ، در مورد روند سوگ واقع بین باشید  ، متوفی را به یاد آورید ، در موقع مناسب به مشغولیت های تازه بپردازید و روابط جدید را برقرار کنید . در واقع این توصیه های درمان سوگ به افراد کمک می کند ضمن قبول مرگ عزیز از دست رفته بتوانند هدف و معنی بهتری برای زندگی خود بیابند .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :


www.heyvafamily.com/web/articles/view/338/روش-های-کنار-آمدن-با-مرگ-عزیزان-از-دست-رفته.html