سوگ  شامل مجموعه ای از احساسات ، افکار و رفتار های است که افراد در مواجهه با  فقدان یا تهدید فقدان نشان می دهند . ضمن طبیعی و فراگیر بودن پدیده سوگ  در تمام جوامع انسانی ، ابراز سوگ و فقدان در افراد مختلف بسیار متفاوت است  در واقع تفاوت افراد در واکنش به سوگواری این است مردان کمتر از زنان ناراحتی و افسردگی خود را واضح نشان می دهند  یا مرگ فردی که سال ها مریض بوده راحت تر از فردی است که به صورت ناگهانی  خودکشی کرده است .

 

به نقل از سایت آموزش مهارت های زندگی فیلیا ، تفاوت افراد در واکنش به سوگ به دو دسته تفاوت های شخصی در واکنش به سوگ ، و تفاوت های موقعیتی در واکنش به سوگ تقسیم می شود .  

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :


 

www.heyvafamily.com/web/articles/view/336/تفاوت-افراد-در-واکنش-به-سوگ.html